Sport- en speldag diabetes kinderen Kalsbeek 2011

Sport- en speldag diabetes kinderen Kalsbeek 2011

I.s.m. het Kalsbeekcollege is op de Beursvloer een project afgesproken. Hierbij het programma en een overzicht van de tot nu toe gemaakte afspraken voor 14 mei:2011 Tot nu toe hebben zich aangemeld: 10 kinderen onder de 10 jaar, 6 meisjes en 4 jongens 8 kinderen ouder dan 10 jaar, 5 meisjes en 3 jongens (+3) 10.30 uur Ontvangst met koffie, thee en limonade 10.45 uur Workshops:Schilderen Kettingen maken Klimmen Koken/Bakken 12.15 uur Lunch 13.15 uur GPS tocht rond het Kalsbeek College Koekjes bakken 14.30 uur thee, koffie, limonade Onderwerp: mooie driedelige match Dag allen, Felicitaties zijn hier op zijn plaats geloof ik; wat een fantastische match hebben jullie met elkaar gesloten! Ik heb het persbericht overgenomen en op onze website geplaatst ! Dank voor jullie inzet! Vriendelijke groet, Marieke van der Kleij Intermediair Betrokken Ondernemen M: 06 -22604500 W: www.samenvoorwoerden.nl E: marieke@samenvoorwoerden.nl Samen voor Woerden verbindt bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeente in concrete projecten met maatschappelijke betekenis. Met winst voor alle betrokken partijen. Zo dragen we bij aan een hechtere samenleving. Mede mogelijk gemaakt dankzij Zakelijk Woerden : Rabobank Rijn en Veenstromen, OndernemersKring Woerden, SWW, GroenrandWonen, Grant Thornton, Senz en Verweij Houttechniek. Maatschappelijke organisaties : Gemeente Woerden, Zuwe Zorgcentrum, Welzijn Woerden, 't Nut, st. Welzijn en Zorg en st. Aanvullende Gezondheidszorg  Denkt u aan het milieu voordat u deze mail print? Kalsbeek, Kiwanis en Hofpoort organiseren diabetesdag Op 14 mei hebben het Kalsbeek College, Kiwanis Woerden en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis een diabetesdag georganiseerd voor kinderen met diabetes en hun broers/zussen en ouders. Kinderen konden schilderen, kettingen maken, klimmen op een klimmuur, een gps-tocht lopen en verschillende broodjes bakken. Voor ouders was er een Lagerhuisdebat. Verder was er een voordracht over de nieuwste ontwikkelingen bij diabetes en over het opvoeden en begeleiden van pubers met diabetes. Het was zaterdag een groot succes: alle kinderen en ouders hadden het erg naar hun zin. De kinderen maakten spontaan contact met elkaar via spel en knutselen. Ouders waren tijdens het Lagerhuisdebat open en er was alle ruimte om ervaringen te delen of gevoelens te uiten. Veel ouders spraken hun waardering uit voor dit initiatief omdat er weinig aandacht is voor kinderen met diabetes maar ook voor het gezin eromheen. Aan deze dag namen ca 40 kinderen en volwassenen deel. Vrijwilligers van Kiwanis en het Kalsbeek college verzorgden de activiteiten voor de kinderen. De heer Roos van Sanofi Aventis begeleidde het Lagerhuisdebat aan de hand van verschillende stellingen. “Het gaat om de toekomst van uw kind met diabetes.“ is zijn motto. Namens het ziekenhuis waren de diabetesverpleegkundige en een pedagogisch medewerker aanwezig om vragen te beantwoorden. De diabetesdag is tot stand gekomen op de Beursvloer Woerden, een initiatief van Samen voor Woerden. Op de Beursvloer worden maatschappelijke behoeften verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin. Doel van een Beursvloer is om matches tot stand te brengen. Vrijwilligers- of maatschappelijke organisaties vragen niet om geld maar om kennis, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten en creativiteit. Bedrijven hoeven hun financiële middelen niet aan te spreken, maar maken juist gebruik van andere mogelijkheden om iets voor hun directe samenleving te betekenen. Dit alles met als doel de Woerdense samenleving te versterken. http://www.zuwehofpoort.nl/over-ons/actueel/kalsbeek--kiwanis-en-hofpoort-organiseren-diabetesdag.htm?steID=2&itmID=6625

Deel deze post